145th AES CONVENTION Presenters: Nadezhda Rakhmanova